FSMVÜ | FSM UZEM
 
FSMVÜ Anasayfa   FSMVÜ İletişim    English            
FSM Uzaktan Eğitim Merkezi Hakkında

     FSM-UZEM
 
     Uzaktan Eğitim Merkezi, Üniversite bünyesinde açılacak e-öğrenme temelli dersler ile ön lisans, lisans, lisansüstü ve yaşam boyu eğitim de dahil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılacak eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuştur. 

     Merkez, Üniversite bünyesinde açılacak e-öğrenme temelli dersler ile ön lisans, lisans, lisansüstü ve yaşam boyu eğitim de dahil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılacak eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri yürüterek, gerekli altyapı ve ders planlarını hazırlayarak ve yayınlar hazırlayarak akademik destek sağlayacaktır.     Merkezin Temel Amaçları:
 
    1. İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim ile ilgili araştırma geliştirme ve uygulama çalışmaları ve yayınlar yapmak.

     2. Ön lisans, lisans, lisansüstü ve yaşam boyu eğitim de dahil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri yürütmek. 

     3. Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme temeline dayanan teknolojilerle desteklemek. 

     4. Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, teknik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri almak.

     5. Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için web tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve yürürlüğe koymak. 

     6. Farklı birimlerde veya diğer üniversitelerde ihtiyaç duyulması durumunda uzaktan eğitim sistemlerinin kurulması ya da Üniversite alt yapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin verilmesi konusunda çözümler geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek.